ภาษา :

รสดีเด็ด

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

เนื้อสันสะโพกเป็นเนื้อที่มีปริมาณไขมันแทรกอยู่น้อยเหมาะสำหรับมือใหม่หัดทานเนื้อ แม้ว่าเนื้อสันสะโพกนี้เป็นเนื้อเกรดธรรมดาที่สุดของทางร้าน  แต่เมื่อผ่านการลวกด้วยความร้อนที่เหมาะสมก็จะให้รสชาติที่แตกต่างจากเนื้อวัวทั่วไปจนทำให้รู้สึกว่าเนื้อของทางร้านมีความพิเศษจากที่อื่น  ทั้งนี้เนื่องจากสายพันธุ์ อาหาร การเลี้ยง และการบ่มเนื้อ (Aging) ที่ดี ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ