ภาษา :

เนื่องจากธุรกิจของทางร้านเป็นการสืบทอดกิจการจากรุ่นสู่รุ่น ดังนั้นการทำแฟรนไชส์จึงเป็นอีกวิธี
ในการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์ในการปรุงอาหารประเภทเนื้อของทางร้าน “รสดีเด็ด”
ที่มีมายาวนานกว่า 50 ปี ทั้งยังช่วยเสริมสร้างรายได้ให้แก่ผู้ที่สนใจในธุรกิจการขายก๋วยเตี๋ยว
โดยมีชื่อเสียงที่สั่งสมมาอย่างยาวนานของทางร้านเป็นเครื่องการันตีความมีคุณภาพของแบรนด์

 

ถึงแม้จะไม่มีทักษะการทำอาหาร การต้มน้ำซุป การเตรียมเนื้อตุ๋น การต้มเนื้อต่างๆ หรือทักษะการประกอบธุรกิจ
ก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะเราจะทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ที่สนใจร่วมลงทุน
ไม่เพียงแต่แนะนำนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมาใหม่สำหรับการทำธุรกิจ เรายังจะเปิดอบรมการทำอาหารรวมถึงอบรม
ระบบบริหารการจัดการ เช่น ระบบบัญชี ระบบจัดเรียงสต็อกที่ชัดเจน ให้แก่ผู้สนใจร่วมลงทุนแฟรนไชส์อย่างคุณ

 

สำหรับแฟรนไชส์ของทางร้านนั้น ในเมืองไทยวางเป้าหมายไว้ไม่เกิน 50 สาขา โดยจะมีการเปิดให้ลงทะเบียน
และจัดการอบรมเพื่อให้ทราบถึงนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นกับวงการก๋วยเตี๋ยวในประเทศไทย
ซึ่งจะเป็นนวัตกรรมที่เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่วงการก๋วยเตี๋ยวไทยทางร้านจะมีขั้นตอนการพิจารณา
ความพร้อมของการเปิดธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ทางร้านยังมีแผนการขยายสาขาไปยังต่างประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย กัมพูชา อเมริกา 

เราไม่เพียงแต่ปรุงอาหารด้วยความพิถีพิถันให้แก่ลูกค้าเท่านั้น หากแต่เป็นการใส่ใจเพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ทุกท่าน

สนใจสมัครแฟรนไชส์